Školství

 • podpoříme otevření škol s alternativním způsobem výuky;
 • s ohledem na demografický vývoj připravíme výstavbu nových a rekonstrukci stávajících ZŠ a MŠ;
 • každému žákovi v ZŠ zřizovaných naší MČ přispějeme ročně až 3.500 Kč na pobyt na realizaci škol v přírodě nebo lyžařského výcviku bez ohledu na místo pobytu;
 • finančně podpoříme práci školních metodiků prevence a školních psychologů působících na zřizovaných základních školách.

 

Kultura

 • budeme podporovat občanské a spolkové projekty;
 • oživíme historicky významné budovy (Waldesovo muzeum, Kolbenova, Čapkova vila a Trnalova vila a další);
 • najdeme efektivní způsoby využití KD Eden, Bio Vzlet, KD Barikádníků, divadlo Solidarita a dalších objektů v majetku MČ Praha 10
 • podpoříme vznik letního kina, které by mohlo své zázemí nabídnout i dalším kulturním a společenským formám využití.

 

Sport

 • otevřeme školní hřiště veřejnosti a zajistíme školám dohled správce;
 • zajistíme pravidelnou a řádnou údržbu herních a cvičebních prvků ve veřejném prostoru;
 • finančně podpoříme trenéry mládeže, zajistíme efektivní, rychlé a transparentní a spravedlivé rozdělení dotací na sport a rozvoj rekreačního sportu.

 

Zpět na program