Rekonstrukce radnice

  • dořešíme rekonstrukci radnice ve stávající lokalitě;
  • po dobu její opravy si budeme včas informovat obyvatele širokého okolí o průběhu  rekonstrukce a aktivně řešit vzniklé problémy.

 

Byty a nebytové prostory v majetku MČ

  • nastavíme koncepci využití a oprav prázdných bytů (údržba bytů, spolupráce a koordinace oprav s příslušným SVJ);
  • při opravách a správě bytového fondu se soustředíme na ekonomickou výhodnost jejich rekonstrukcí a na rentabilitu pronájmu. Odstraníme nešvar mnoho let prázdných a přitom opravených bytů bez nájemců;
  • stanovíme jasná pravidla pro využití nebytových prostor a kontrolu stávajících pronájmů (revize a vypovězení dlouhodobě nevýhodných smluv);
  • v rámci bytové politiky zohledníme obecní byty pro mladé rodiny;
  • oživení podnikatelského prostředí – naší prioritou je vznik chybějících provozoven a služeb. Mnoho let prázdné nebytové prostory nabídneme podnikatelským subjektům za komerčně akceptovatelný nájem, který bude možné až stoprocentně umořit prokazatelnou částkou do oprav a obnov.  Naším cílem je živé město, ne ulice plné zaprášených výloh

 

Zpět na program