Doprava a parkování

 • prosadíme zavedení vyhrazených zón v problematických lokalitách Prahy 10 (např. Vršovice, Strašnice, Skalka);
 • situace v každé ulici se musí řešit individuálně dle její dispozice a možností (charakter zástavby, výstavba nových parkovacích míst, možnost využití vnitřních dvorů);
 • nalezneme vhodné lokality pro nová parkovací místa na pozemcích Prahy 10 (např. lokalita fotbalového stadionu Bohemians, s majitelem objektu dořešíme chybějící parkovací místa u stadionu Eden a zahájíme s ním i diskusi o parkování návštěvníků sportovní a kulturních akcí);
 • budeme iniciovat změnu vyhlášky o likvidaci vraků na území hl. města;
 • budeme požadovat návrat linky č. 11 do původní trasy a současně tramvajové propojení Černokostelecká – centrum, a to i v nočních hodinách.

Komunikace radnice

 • ukončíme veškeré nevýhodné smlouvy, podpoříme sjednocení a zjednodušení dosud provozovaných webů a facebookových profilů. Jejich provoz bude řešen výhradně v rámci zaměstnanců MČ Praha 10. Poplatky za jejich správu zrušíme. Zprovozníme specializovaný oddíl na webu zaměřený na seniory a jejich potřeby, včetně poradenství;
 • zavedeme tištěné vydávání radničních novin, ve kterých dostane prostor každá strana a hnutí zastoupená v zastupitelstvu dle svých volebních výsledků
 • dosud neveřejné, zveřejníme. otevřené zápisy z jednání rady města, výborů a komisí, které jsou dosud neveřejné. Jedná se o práci zastupitelů.

Relaxační prostory

 • vytipujeme trasy pro nové bezpečné stezky pro procházky s kočárky a cyklostezky napříč Prahou 10;
 • podpoříme instalaci nových grilovacích zón, veřejná pítka a vybudování míst sousedského setkávání;
 • připravíme koncepci In-line dráhy a její trasu v oblasti současného rozvojového území Slatin. V této oblasti podpoříme vybudování nových sportovišť a relaxačních ploch;
 • v rámci stávajících hřišť doplníme soubor herních prvků o workoutové prvky a parkourové dráhy pro teenagery, které zde zcela chybí;
 • podpoříme vznik nových a provoz stávajících komunitních zahrad.

 

Zpět na program