• rozšíříme čerpání finančních prostředků pro rozvoj městské části z evropských fondů;
  • podnikneme praktické kroky k rozvoji sociálních a návazných služeb;
  • budeme i nadále pokračovat v kontrole uzavřených smluv a vymáhání způsobených škod;
  • efektivní kontrola a využití městských akciových společností. Současný složitý holding dceřiných společností hodláme sfúzovat do jediné. Městská akciová společnost má občanům sloužit, ne na nich vydělávat
  • ukážeme občanům veškerá data. Přehled faktur a nájemních smluv, analýzy, které si město nechává zpracovat. Veškeré údaje budou veřejně dostupné na portálu otevřených dat.
  • zavedeme „rozklikávací“ rozpočet až na úroveň faktur. Občané tak budou mít dokonalý přehled o tom, za co město utrácí jejich peníze.
  • zajistíme větší konkurenci u veřejných zakázek. Pomocí otevřených řízení, dostatečných lhůt pro přihlášení a zmírněním pravidel kvalifikace účastníků umožníme účast ve výběrových řízení všem zájemcům. Tím dosáhneme lepších cen i kvalitnějších služeb.
  • zprůhledníme úřední procesy. Nastavíme jasná pravidla odpovědnosti za jednotlivé kroky ÚMČ i Zastupitelstva. Na jednání Rady městské části zavedeme jmenovité hlasování, které bude zveřejněno včetně všech dostupných podkladů k jednání. Tento postup se týká i jednání výborů a komisí. Zápisy a podklady budou veřejné a hlasování jmenovité.
  • veřejné besedy. K aktuálním problémům nebo záměrům metropole budeme pořádat veřejné besedy za účasti odborné i laické veřejnosti.
  • participativní rozpočty. Část městských peněz bude rozdělena na projekty iniciované občany. Výrazně zvýšíme současnou částku alokovanou na participaci.

 

Zpět na program