Ing. Jana Komrsková

Kandidátka na starostku Prahy 10

Tíživým problémům Prahy 10 se věnuji již mnoho let a podařilo se mi odkrýt některé velké kauzy předchozího i současného vedení radnice. Několik z těchto případů v současné době řeší policie. Svou hlavní prioritu spatřuji v prosazení otevřeného hospodaření naší městské části, zveřejňování všech smluv a výběrových řízení tak, aby je mohl kontrolovat každý občan.

Samozřejmostí pak je i řešení nejpalčivějších problémů běžného života, jako je například parkování, čistota, údržba městského mobiliáře nebo jen běžná komunikace s úřadem. V roce 2010 jsem byla členkou petičního výboru za znovuotevření mateřské školy Na Sychrově, která měla na návrh tehdejšího místostarosty Zoufalíka (tehdy ODS) ustoupit soukromé výstavbě. Petice byla úspěšná a školka již několik let funguje.

Roku 2014 jsem se stala zastupitelkou v Praze 10 (zvolena jako nestraník za Zelené). Na prvním jednání Zastupitelstva jsem byla jmenována do dozorčích orgánů dvou městských akciových společností a okamžitě jsem začala s kontrolou jejich hospodaření. Od toho okamžiku jsme čelila obstrukcím ze strany tehdejšího vedení radnice, které mi tuto činnost značně komplikovaly, jsem byla z obou společností odvolána. Stála jsem si pevně za svým názorem. Z tohoto důvodu jsem po pěti měsících z koalice vystoupila a přešla do opozičních lavic. Tyto uplynulé čtyři roky jsem se věnovala situaci kolem provozu a rekonstrukce Horského hotelu, stomilionové ztrátě v kauze Key Investments, ukončení provozu mnohonásobně předražené veřejné Wi–Fi, předraženému nákupu pozemků pod školkou Bajkalská, nebo netransparentnosti radnice.

Komunální politika a její témata souvisí i s mou profesí, ve které se věnuji ekonomii a problematice finanční kontroly. Specializuji se na oblast dotačních programů ve veřejné správě. Je mi 40 let a s manželem vychováváme dvě školou povinné děti. Jsem rovněž držitelkou bezpečnostní prověrky Národního bezpečnostního úřadu (NBÚ) na stupeň „Důvěrné“.

Ing. Pavel Hájek

Předseda Piráti Praha 10

Pracuji jako učitel informatiky a matematiky na jedné ze základních škol ve Strašnicích a jsem předsedou společenství vlastníků ve Vršovicích. Původním povoláním jsem kartograf.

Komunální politiku sleduji od roku 2014, kdy jsem se zapojil do činnosti spolku Zaostřeno na Desítku sběrem podpisů proti miliardové radnici. Pokud uspěji v letošních komunálních volbách, rád bych se zasadil o změnu podpory škol v přírodě tak, aby každý žák základní školy na Praze 10 dostal roční příspěvek 3.500 Kč na školu v přírodě, a to nejen v „našem“ hotelu na Černé hoře.

Další mojí prioritou je zásadní ideová změna Metropolitního plánu tak, aby město začalo podrobně plánovat jednotlivé pražské čtvrti a dalo investorům jasná pravidla. Současně bych byl rád, aby nová výstavba byla daleko rozmanitější a město podpořilo i vstup drobným investorům, kteří budou více dbát na estetickou hodnotu všech nových staveb v Praze. Tato problematika se týká například dalšího rozvoje území Slatin.

Ing. Petr Beneš

Ke komunální politice mě přivedly mé dvě malé dcery. První návštěvy dětských hřišť ve mně vyvolávaly rozpaky, zanedbaná hřiště s chybějící elementární údržbou. Při pátrání po příčinách jsem narazil na předražené zakázky, klientelismus a podezřelé propojení na některé lokální politiky. Na druhou stranu jsem poznal lidí, kteří proti těmto nešvarům zcela dobrovolnicky bojují. Díky nim se tak daří ohlídat a upozorňovat na ty největší průšvihy.

Pracoval jsem 7 let pro nadnárodní potravinářský koncern, kde jsem se věnoval datové analýze a optimalizaci HR procesů. V současnosti již několik let pracuji pro velkou českou odpadovou firmu a mám tak dobrý přehled o problematice komunálních služeb. Původně jako systémový analytik, nyní jako manažer odměňování.

Vyrůstal jsem v malém podkrkonošském městečku. Do Prahy jsem odjel na studia Systémového inženýrství, kde jsem potkal budoucí manželku, pražandu ze Strašnic. Ve Strašnicích žiji víc než 10 let a věřím, že tu prožijeme celý život. Proto chci z desítky udělat to nejlepší místo k životu pro nás všechny.

Mgr. Michal Kočí

Narodil jsem se a stále žiji ve Strašnicích, ve kterých jsem dlouho navštěvoval skautský oddíl. V letech 2008 až 2016 jsem pracoval na ÚMČ Praha 10 v oblasti samosprávy. Během svého působení na radnici jsem měl možnost připravit, zorganizovat a následně zrealizovat dva evropské projekty pro rodiče na rodičovské dovolené, připravit a prosadit koncepci prevence nežádoucích jevů u dětí a mládeže (např. myšlenka dosud nerealizovaného nízkoprahového centra), soutěž “Dobrovolníka roku“ a na mnoha dalších dosud fungujících projektech.  Během této práce jsem se snažil uplatnit své předchozí studium oboru Sociální politika a práce na Univerzitě J. E. Purkyně v Ústí n. Labem a oboru Sociální pedagogika na Univerzitě Karlově. Ke konci února 2016 byla má pracovní pozice „reorganizována“ a zrušena.

V současné době jsem ministerským radou při MV ČR. Za osm let svého působení na radnici jsem získal poměrně přesný přehled o jejím vnitřním fungování. Tyto poznatky již několik let využívám ve své spolupráci s Piráty na Praze 10.

Jiří Komrska

Narodil jsem se v Českých Budějovicích a od šesti let žiji v Praze. Celý život pracuji v marketingu, konkrétně v oblasti automotive. V současné době pak v nadnárodní leasingové společnosti. Od roku 2008 bydlím v Praze 10, kde jsem se i dostal do užšího kontaktu s komunální politikou. Jde o oblast, kterou na místní úrovni většina obyvatel města v běžném životě prakticky nevnímá. Společně s dalšími spolupracovníky, a především s mou manželkou Janou Komrskovou, se snažíme rozkrývat pozadí kauz naší městské části a postupně je publikovat. Během posledních let jsem se tak velmi podrobně seznámil s chodem úřadu, příslušnou legislativou a vztahy mezi aktéry jednotlivých případů, kterým jsme se věnovali. Výsledky naší společné práce dosud uveřejnily například tituly Týden, Euro, iDnes. www.aktualne.cz, www.lupa.cz, www.novinky.cz, TV Prima, Reportéři ČT, nebo pořad Očima Josefa Klímy,

Mou prioritou je nejen absolutní otevřenost ÚMČ Praha 10, ale především odkrytí všech aktivit našich městských akciových společností, finančních toků, které se v nich odehrávají a hospodaření s majetkem městské části (včetně Horského hotelu, Gutovky, správy bytového fondu, Farmářských trhů a dalších), který mají ve své kompetenci.

V Pirátech na Praze 10 jsem zodpovědný za vydávání lokálních Pirátských listů a mediální výstupy.

Ing. Miroslav Kos

O komunální politiku na Praze 10 jsem se začal zajímat v r. 2010. Impulzem mi byla účast na zdejším zastupitelstvu v režii ODS a ČSSD. Tento nezapomenutelný zážitek mne vyburcoval ke sběru a třídění tenkrát ještě dost kusých informací o zdejší lokální politice a jejích zájmech. Od té doby jsem pravidelným návštěvníkem Zastupitelstev Prahy 10, kde vystupuji jako občan s kritickými příspěvky k různým kontroverzním tématům. Aktuálně se věnuji klientelistickým vazbám mezi zdejšími politiky a jejich přáteli.

Jsem absolvent VŠCHT v Praze a 25 let jsem působil ve firmách zabývajících se zneškodňováním nebezpečných odpadů. V současné době pracuji jako OSVČ.

Jsem ženatý a mám dvě studující děti. Od narození žiji ve Vršovicích. Ve volném čase se věnuji genealogii a turistice. Jako dlouholetý účastník pochodu Praha-Prčice, jsem se později stal i spolupořadatelem nové trasy Pikovice-Prčice.

Ing. Ivan Mikoláš

Narodil jsem se v roce 1965 na pražských Vinohradech. V Praze 10 žiji od roku 1990. V roce 1988 jsem ukončil inženýrské studium na katedře kybernetiky ČVUT, několik let jsem pracoval jako asistent projekce v ČKD-DIZ. Od roku 1990 se věnuji podnikání převážně v technických oborech, vývoje SW, obchodu a školení. Vedle podnikání jsem deset let učil automatizaci a základy počítačů a elektrotechniky na SPŠE V úžlabině. V té době jsem také redigoval a podílel se na vydání několika odborných knih a CD ROM z oblasti vzdělávání v řídící technice a základech ekonomie.

V roce 2009 jsem byl zakládajícím členem České pirátské strany, později jsem zakládal sdružení v Liberci a právě zde na Praze 10. Momentálně jsem pirátským zastupitelem na pražském magistrátu. V roce 2006 jsme otevřeli jedno z prvních soukromých infocenter v ČR – ve Starých Splavech u Máchova jezera, které dodnes provozujeme. Jsem neplaceným předsedou dozorčí rady OPS Máchovo jezero. Asi deset let jsem byl členem komise pro cestovní ruch města Doksy a jsem jeden z iniciátorů založení muzea časopisu Čtyřlístek v Doksech. Kandiduji proto, že v životě i politice vyznávám aktivitu, otevřenost, svobodu vyjadřování a odpovídající velkorysost ve vztahu mezi lidmi i lidmi a úřady. Toto budu svojí prací podporovat.

Od roku 1997 jsem ženatý, mám dvě děti ve věku 16 a 20 let.

Ing. Ladislav Koubek

Vystudoval jsem obor Informační systémy na VŠE v Praze a několik let pracoval v oblasti ICT Business Consultingu, avšak vedlejší specializace Rozvojová studia mě nasměrovala do oblasti mezinárodních vztahů. Pracoval jsem jako projektový manažer pro Organizaci spojených národů (OSN) v Mongolsku, na Šalamounových ostrovech a v Afghánistánu. Českou republiku jsem reprezentoval ve dvou volebních pozorovatelských misích Organizace pro bezpečnost a spolupráci v Evropě (OBSE) v Makedonii a v Moldavsku. V české státní správě jsem pracoval v rámci Úřadu vlády, Ministerstva zahraničí, Ministerstva školství a Ministerstva práce a sociálních věcí. Účastnil jsem se v minulosti mnoha mezivládních jednání a mezinárodních konferencí. V současnosti působím v poslaneckém klubu Pirátů jako specialista na e-government.

Vychovávám tři děti, které jsou hlavním důvodem, proč se stále častěji angažuji v oblasti zlepšování životních podmínek v České republice. Na Praze 10, kde bydlím již 20 let, bych rád podpořil například vznik komunitních zahrad a věnoval se tématu lokálního zmírňování dopadů globálního oteplování.

Mgr. David Satke

V Praze žiji od roku 2003, kdy jsem nastoupil jako student na Právnickou fakultu Univerzity Karlovy. V rámci programu Erasmus jsem strávil také jeden celý rok na právnické fakultě Utrecht University v Nizozemí. Po studiu jsem v rámci koncipientské praxe prošel několika advokátními kancelářemi, kde jsem se věnoval převážně obchodnímu a korporátnímu právu a financování obchodních společností a projektů. Po složení advokátních zkoušek jsem založil vlastní všeobecnou advokátní praxi a nyní jsem partnerem advokátní kanceláře Satke & Škorpil.

V rámci svých dobročinných aktivit dlouhodobě finančně podporuji sdružení Post Bellum a ve své advokátní práci poskytuji také služby Pro Bono, z nichž nejznámější případ byl zpracován pořadem Reportéři ČT v dílu Synovská láska II.

Aktivit Pirátské strany jsem se začal účastnit na konci roku 2016 a přes Piráty jsem se dostal také k problematice Prahy 10. Od té doby jsem již revidoval nespočet nevýhodných smluvních vztahů, které na naší městské části byly historicky uzavřeny a beze změn přetrvávají až do dnešní doby. V případě zvolení do zastupitelstva MČ bych se tedy rád zasadil primárně o to, aby Praha 10 řádně spravovala své záležitosti a majetek a aby byly napraveny škody způsobené kmotry v minulých letech.

Mezi mé neoblíbenější volnočasové aktivity patří sport všeho druhu a cestování po České republice i po světě.

Mgr. Zuzana Freitas Lopesová

Na Praze 10 žiju od roku 1990. Za tu dobu jsem vystřídala několik “desítkových” lokalit. Pokaždé, když jsme se stěhovali, hledali jsme bydlení poctivě v rámci celé Prahy. Vždycky ale nakonec v poměru kvalita bydlení-dostupnost služeb-cena vyhrála Desítka. Ano, myslím, že je to příjemné místo pro život. A to je také jeden z důvodů, proč jsem se rozhodla kandidovat do zastupitelstva. Chci, aby to tak zůstalo. A nejen to. Skutečnost, že je tu fajn, neznamená, že není co zlepšovat. Od parkování, přes údržbu zeleně a dětských hřišť až po dostupnost především nájemního bydlení. V tom vidím velké rezervy.

Prošla jsem si různými typy bydlení. Od první privatizace a zakládání družstva ve Vršovicích, přes hypotékou financovanou novostavbu ve Strašnicích, po netradiční výstavbu sídlištního typu z padesátých let na Solidaritě. Všude jsem se aktivně zapojila do vedení družstva nebo SVJ. Mám díky tomu poměrně dobrou představu o problémech jednotlivých typů nebo forem vlastnictví. Problematice bydlení se věnuji i v širším měřítku v rámci své práce pro Pirátskou stranu i jako asistentka její poslankyně Olgy Richterové.

Jsem vdaná a mám tři odrůstající děti.

Miloš Mrkvička

Žiji na Praze 10 od narození a o komunální politiku se aktivně zajímám více, jak dvacet let. Je neuvěřitelné, jak se za tuto dlouhou dobu místní komunální politika vůbec nezměnila. Na radnici se setkáváte se stále stejnými tvářemi, na plakátech každé čtyři roky čteme stále stejná hesla.  To je jedna z daní, kterou platíme za anonymitu velkého města. Chybí nám osobní kontakt s konkrétními politiky, které jsme si ve volbách zvolili a důsledná kontrola jejich předvolebních slibů a programů.

To je také jedna z věcí, kterou bych rád změnil. Úřad má být nejen otevřený, ale především pod stálou kontrolou obyvatel městské části, které by měla její politická reprezentace pravidelně předkládat i stav plnění svých cílů.

Jsem bývalý skaut a dosud aktivní dobrovolný hasič. Mám velmi silný vztah k přírodě, ochraně životního prostředí a trvale udržitelného života na naší Zemi. I z tohoto důvodu velmi negativně vnímám rostoucí míru patologických jevů ve svém okolí a rád bych něco udělal pro jejich změnu a eliminaci.

Ing. Lenka Dvořáková

V Praze žiji již od roku 2001, kdy jsem začala studovat Dopravní fakultu ČVUT. V průběhu studia jsem si na několik měsíců postupně odskočila na zkušenou do USA, Kanady a dalších zemí. Od 16 ti let jsem se aktivně věnovala skydivingu, ve kterém jsem měla tu čest hned dvakrát reprezentovat naši zemi na Mistrovství Světa. Celý život se věnuji sportu a ani po ukončení VŠ tomu nebylo jinak. Již přes 10 let se aktivně věnuji pořádání sportovních soutěží ve snowboardingu a lyžování na mezinárodní úrovni.

A co dělám v Praze 10 a pro Prahu 10? Jako aktivní sportovec a sportovní nadšenec jsem s několika přáteli roku 2004 založila sportovní klub Sport Club Fun, který se mnoho let věnoval přípravě mladých snowboardistů. Zajímám se o dění na Praze 10 a jako občan Sídliště Solidarita se aktivně podílím na komunitních akcích a společenském dění. Jsem jedním z iniciátorů Petice za zachování hřiště v ulici Brigádníků jako otevřeného a veřejně přístupného sportoviště pro veřejnost.

V případě, že mi bude dána důvěra reprezentovat Vás občany v zastupitelstvu Prahy 10, mým primárním cílem bude vnést do politikaření trochu slušnosti a zdravého rozumu. Mým hlavním směřováním by byl sport, tedy sportovní možnosti a vyžití pro občany Prahy 10 a samozřejmě s tím spojená cyklistická doprava a další aspekty našeho života, kde se prolíná praktičnost se sportem.

Ondřej Kliment

Vystudoval jsem SOŠ obor sociálně správní činnost, ale záliba v informačních technologiích mě zavedla do počítačové firmy, kde pracuji jako projektový manažer.  Politiku aktivněji sleduji přibližně od roku 2010, ale místní komunální politikou se zabývám od roku 2016, kdy se otevřelo téma malešického překladiště. Později jsem začal spolupracovat s místní Pirátskou stranou. V rámci naší městské části, kde žiji posledních dvacet let, bych se rád věnoval problematice správy bytového a nebytového fondu a především plné elektronizaci informací a dokumentace, tak aby byly přístupné všem občanům.

Jsem dlouholetým členem ČSOP (Český svaz ochránců přírody) a pravidelně se účastním akce „Ukliďme Česko“. Mnoho pěkných let jsem strávil v turistickém oddílu MOP Tuláci, v současné době pak podporuji oddíl Poutníci. Stále rád cestuji a se svou manželkou jsem několik měsíců prožil v Austrálii. 

Ing. Michal Mervart, Ph.D.

Vystudoval jsem Vysokou školu ekonomickou, Fakultu podnikohospodářskou a od ukončení studia jsem strávil celou svoji dosavadní kariéru jako asistent a posléze odborný asistent na této škole; mým hlavním oborem je doprava. Jsem autorem, nebo spoluautorem několika odborných publikací na toto téma.

Vzhledem k tomu, že se dopravou zabývám teoreticky v zaměstnání a prakticky v rámci řešení projektů, rád bych tyto své znalosti a zkušenosti použil také pro zlepšení situace v Praze 10 – a to od podpory ekologických forem dopravy jako je cyklodoprava či zlepšování podmínek pro pěší dopravu a dopravy veřejné až po problém, který trápí obyvatele zejména centrálních oblastí městské části, a to je parkování a takzvané modré zóny. Všechny problémy se musí komplexně řešit z úrovně města, ale mnohé se dá dokázat také z úrovně městské části, rád bych se tedy věnoval oběma úrovním.

Vedle dopravy, která je pro mě i koníčkem, mezi mé zájmy patří pěší turistika, kultura a divadlo.

Mgr. Naděžda Jurečková

Jako terapeutka (živnost od 2013) pomáhám lidem zvládat obtížné životní situace a v posledních letech se zaměřuji zejména na terapie u dětí s poruchami učení a chování. Ve své praxi denně vidím, jak nezdravé životní podmínky v čím dál vyšší míře poškozují zejména mladou generaci. Mluvím s rodiči, kteří jsou nešťastní z toho, že nemohou pro své dítě najít školu s přátelským a s respektujícím přístupem. Setkávám se také s učiteli, kteří jsou frustrovaní z nesmyslných překážek ztěžujících jim práci.

Sama jsem původně vystudovala Pedagogickou fakultu na Karlově univerzitě v Praze a učila jsem 10 let na základní na škole. Mám dnes již dospělou dceru, která si svého času ve škole také „užila svoje“. Dovedu tedy velmi dobře pochopit obě strany a udělám, co bude v mých silách, aby se tato situace ve školství změnila.

Cenné zkušenosti jsem dále získala i během 17 let práce ve fakultní nemocnici. Komunální i „vysokou“ politiku intenzívněji sleduji od roku 2014, kdy jsem se zapojila nejprve do aktivit spolku Zaostřeno na Desítku. Postupně jsem se začala angažovat i pro Pirátskou stranu, konkrétně v „Týmu pro zdravotnictví, školství a sociální věci“. Jako řadový občan se zúčastňuji nejen akcí pořádaných Piráty, ale i jednání na ÚMČ Prahy 10.

MUDr. Zdeněk Hřib

Kandidát na primátora Prahy

Pocházím z rodiny architektů. Můj táta projektoval například rekonstrukci České národní banky v Praze. Já sám jsem se rozhodl pro lékařskou dráhu a po dokončení studia na lékařské fakultě v Praze se věnuji vědeckému výzkumu kvality a efektivity veřejných služeb. O osudu naprosté většiny pacientů totiž nerozhoduje dostupnost nejmodernějších přístrojů. Je to celková atmosféra procesu léčení, složená z lidí, techniky, prostředí a okolí, které jim dá sílu k uzdravení.

Vidím v tom velkou paralelu k životu ve městě. K čemu nám je, že Praha stoupá na žebříčku v ekonomické výkonnosti, když máme nejdražší byty v přepočtu na příjem v Evropě? Klíčem je kombinace ceny, prostředí a spolupráce lidí – stejně, jako tomu je v oblastech, které zkoumáme ve výzkumném institutu.

Publikoval jsem řadu článků v domácích i zahraničních médiích. Byl jsem členem několika pracovních skupin k tématům informatiky a kvality služeb na úrovni ministerstva, Světové zdravotnické organizace a EU. Jsem ředitelem obecně prospěšné společnosti Institut pro aplikovaný výzkum, edukaci a řízení ve zdravotnictví. Příležitostně přednáším studentům na fakultě i mimo ni.

Na magistrátu se chci zaměřit na odstranění korupce a politických trafikantů z městských firem. Mám dva syny a dceru a chci proto v Praze zajistit všem dětem to nejlepší vzdělávání v zemi. Vyřeším také vleklé problémy s dopravou a parkováním a budu se věnovat i dostupnosti kvalitního bydlení pro mladé i seniory a rozvoji kvalitního školství.

Děkuji za váš čas a slibuji, že i já si ho na vás vždy udělám.

PhDr. Olga Richterová, Ph.D.

Poslankyně za Piráty

Jsem poslankyní Parlamentu ČR za Českou pirátskou stranu, kde jsem i místopředsedkyní Výboru pro sociální politiku a členkou Výboru zdravotního a Stálé komise pro rodinu, rovné příležitosti a národnostní menšiny. V lednu 2018 jsem byla zvolena první místopředsedkyní strany. Mezi mé priority patří především sociální a dostupné bydlení, dětské skupiny a dostupné školky, péče o děti v rodinách a vznik porodních domů a center.

Působím také v rámci místního sdružení Pirátů Praha 10 a jako komunální zastupitelka na Praze 10. V roce 2011 jsem spolu s dalšími založila watchdogové sdružení „Zaostřeno na Desítku“, které bylo v r. 2014 nominováno na cenu Gratias Tibi. Jako zastupitelka na Praze 10 jsem se věnovala především tehdejší koalicí plánovanému outsourcingu ICT služeb za cca 150 milionů Kč, který se v březnu 2015 podařilo zastavit. Nyní se soustřeďuji zejména na prázdné městské bytové a nebytové prostory, jejichž využití naše městská část neřeší. Podporuji kandidátku Pirátů na MČ Praha 10, ale v následujících letech se chci plně soustředit své práci v Poslanecké sněmovně. Domnívám se, že plně nelze obě práce zodpovědně zvládat.

Jsem vdaná a s manželem pečujeme o dvě předškolní děti.

Kompletní kandidátní listina pro komunální volby 2018

 1. Ing. Jana Komrsková (40), žena, projektová manažerka a zastupitelka MČ Praha 10, Česká pirátská strana
 2. Ing. Pavel Hájek (34), muž, učitel na základní škole a předseda výboru SVJ ve Vršovicích, Česká pirátská strana
 3. Ing. Petr Beneš (34), muž, manažer odměňování, systémový inženýr, Česká pirátská strana
 4. Mgr. Michal Kočí (40), muž, ministerský rada na MV, Česká pirátská strana
 5. Jiří Komrska (46), muž, marketingový specialista a člen výboru SVJ na Bohdalci, Česká pirátská strana
 6. Ing. Miroslav Kos (56), muž, chemik, živnostník, předseda výboru SVJ ve Vršovicích a spoluorganizátor pochodu PRAHA-PRČICE, bez politické příslušnosti
 7. Ing. Ivan Mikoláš (53), muž, technik, Česká pirátská strana
 8. Ing. Ladislav Koubek (39), muž, projektový manažer a expert OSN na mezinárodní rozvojovou spolupráci, Česká pirátská strana
 9. Mgr. David Satke (34), muž, advokát a předseda výboru SVJ ve Vršovicích, Česká pirátská strana
 10. Mgr. Zuzana Freitas Lopesová (49), žena, asistentka poslankyně a členka výboru SVJ, bez politické příslušnosti
 11. Miloš Mrkvička (52), muž, živnostník a dobrovolný hasič, Česká pirátská strana
 12. Ing. Lenka Dvořáková (36), žena, pořadatelka sportovních akcí a spoluorganizátorka petice za zachování dětského hřiště v ul. Brigádníků, bez politické příslušnosti
 13. Ondřej Kliment (31), muž, projektový manažer, Česká pirátská strana
 14. Ing. Michal Mervart Ph. D. (40), muž, vysokoškolský pedagog, bez politické příslušnosti
 15. PhDr. Josef Břečka (64), muž, správce rodinného majetku, Česká pirátská strana
 16. Mgr. Robert Bartoš (66), muž, překladatel, tlumočník a bloger, bez politické příslušnosti
 17. Jiří Belšán (34), muž, OSVČ, bez politické příslušnosti
 18. Ondřej Letocha (33), muž, programátor, člen výboru SVJ, bez politické příslušnosti
 19. Mgr. Naděžda Jurečková (56), žena, terapeutka, Česká pirátská strana
 20. MUDr. Liliana Svobodová (65), žena, lékařka, bez politické příslušnosti
 21. PhDr. et Mgr. Vít Šimral LL.B., Ph. D. et Ph. D. (32), muž, vysokoškolský učitel a skaut, Česká pirátská strana
 22. Lukáš Pešek (38), muž, číšník, bez politické příslušnosti
 23. Markéta Růžičková (35), žena, žena na mateřské dovolené, bez politické příslušnosti
 24. Libor Pelc (66), muž, důchodce a člen výboru SVJ ve Vršovicích, bez politické příslušnosti
 25. Ing. Monika Callerová MBA (51), žena, ekonomka, bez politické příslušnosti
 26. Marta Dressen (50), žena, jednatelka, bez politické příslušnosti
 27. Klára Paclíková (39), žena, specialistka logistiky, bez politické příslušnosti
 28. Markéta Nováková (49), žena, organizátorka akcí, bez politické příslušnosti
 29. Petra Mikolášová (20), žena, studentka, bez politické příslušnosti
 30. Bc. Lukáš Kautský (43), muž, IT specialista, bez politické příslušnosti
 31. Barbora Kosová (24), žena, studentka, bez politické příslušnosti
 32. Mgr. Hana Dotřelová (64), žena, loutkoherečka, bez politické příslušnosti
 33. Mgr. Elizabet Kovačeva (26), žena, překladatelka, Česká pirátská strana
 34. Josef Novák (21), muž, student, bez politické příslušnosti
 35. Natália Malko (55), žena, pedagog, bez politické příslušnosti
 36. Marta Pospíšilová (78), žena, důchodkyně, bez politické příslušnosti
 37. Dagmar Kalošová (50), žena, řidička, bez politické příslušnosti
 38. Ing. Vladimír Kostlivý Dr. (64), muž, zemědělský statistik, bez politické příslušnosti
 39. Mgr. Jana Hájková (55), žena, učitelka na základní škole a místopředsedkyně výboru SVJ, bez politické příslušnosti
 40. Monika Růžičková (38), žena, terapeutka, bez politické příslušnosti
 41. Tomáš Hrbas (48), muž, muž v domácnosti, bez politické příslušnosti
 42. Jaroslava Vatay (38), žena, OSVČ a invalidní důchodkyně, Česká pirátská strana
 43. MUDr. Zdeněk Hřib (37), muž, manažer a informatik, Česká pirátská strana
 44. PhDr. Olga Richterová Ph.D. (33), žena, poslankyně PS PČR a překladatelka, Česká pirátská strana
 45. Bc. Mikuláš Ferjenčík (31), muž, poslanec PS PČR a lektor kroužků zábavné logiky, Česká pirátská strana