Už v pátek 5. a v sobotu 6. října 2018 nás čekají volby do zastupitelstva Městké části Praha 10 i zastupitelstva hlavního města Prahy. Na rozdíl od senátních, prezidentských nebo sněmovních voleb, kde volič vybírá právě jeden hlasovací lístek z mnoha, mohou být komunální volby daleko rozmanitější. V zásadě má volič tři možnosti, jak k volbě přistoupit.

1. Nejsnadnější je udělat jeden křížek u vybrané strany. Tímto způsobem dostává všechny hlasy vybraná strana a každý její kandidát dostává jeden hlas. První způsob použijete, když chcete maximálně podpořit právě jednu vybranou stranu.

2. Druhý způsob je zaškrtnout jednu vybranou stranu a například tři kandidáty z jiných stran. V případě Prahy 10, kde je 45 volených míst, by každý ze zašktrnuté trojice kandidátů dostal jeden hlas a zbývajících 42 hlasů dostane prvních 42 kandidátů zvolené strany. Tento způsob volíte v případě, že máte oblíbenou stranu a zároveň chcete pomoci několika vybraným kandidátům z jiných stran přeskočit na kandidátce výše postavené kandidáty.

3. Třetí možností je nezaškrtávat žádnou stranu, ale zaškrtnout až 45 kandidátů (v případě Prahy 10) napříč všemi stranami. Pak každý zaškrtnutý kandidát dostává jeden hlas a každá strana tolik hlasů, kolik jste na její kandidátce udělali křížků. Třetí způsob se hodí v případě, že nepreferujete žádnou z nabízených stran, ale chcete si sestavit své vlastní zastupitelstvo napříč politickými stranami. Třetí způsob se označuje jako panašování a je možný právě a jen u komunálních voleb. Systém má i svá omezení. Pokud zakřížkujete dvě a více stran nebo pokud zakřížkujete v případě Prahy 10 více jak 45 kandidátů, bude Váš hlas neplatný. Pokud však zakřížkujete jednu stranu a současně několik kandidátů z této vybrané strany, nebude se ke křížkům pro kandidáty přihlížet a bude to stejné jako zakřížkovat pouze jednu stranu. Všech 45 hlasů dostane vybraná strana.

Chcete-li maximálně podpořit Piráty na Praze 10, udělejte jediný křížek u Pirátské strany, čímž podpoříte celou naši kandidátku. Všichni pirátští kandidáti na volitelných místech prošli primárními volbami, které byly otevřené veřejnosti. Troufám si tvrdit, že na Praze 10 nenajdete jinou kandidátku, která by vznikala takto transparentním způsobem. Pirátskou kandidátku nesestavovali kmotři ani stranické sekretariáty, ale přímo řadoví členové strany a vždy na setkáních otevřených veřejnosti. Kandidátské projevy jednotlivých uchazečů i průběh volby je dohledatelný na internetovém fóru Pirátské strany. Bez zajímavosti není ani skutečnost, že všichni naši kandidáti do zastupitelstva hlavního města Prahy se zavázali v případě zvolení do více orgánů současně přijmout vždy jen jednu funkci v radě města nebo městské části. Řídit Prahu i Prahu 10 je podle Pirátů práce na plný úvazek a není možné si k ní odskočit z poslanecké sněmovny nebo z europarlamentu tak, jak to předvádí naše politická konkurence. Tři pirátští poslanci, kteří po získání mandátu v parlamentu rezignovali na mandáty v pražském zastupitelstvu, jsou pro naše voliče nejlepší zárukou, že držíme kurz.