Také vás nebaví dlouhé fronty na úřadech? Máte občas pocit, že vlastně nevíte, co se ve vašem okolí děje? Náš pirátský kolega Jirka Komrska je předsedou Komise informační, otevřená radnice, IT a Smart Cities, která minulý čtvrtek poprvé zasedla. Jirka proto sepsal pár hlavních témat, kterými se komise zabývala a bude se jim věnovat i nadále.

Tato komise má nejen dlouhý a složitý název, ale i velmi široký okruh působnosti. Jedním ze stěžejních témat, kterému se věnuje, je otevřená Radnice. Není tedy překvapením, že, na rozdíl od většiny stávajících Komisí a Výborů, nemá ve své činnosti prakticky na co navazovat, protože tato témata doposud nepatřila mezi priority předchozího vedení radnice. Předmětem její činnosti budou v zásadě tři okruhy témat.

  • Oblast informační – internetová prezentace Prahy 10 a souvisejících projektů, profily na sociálních sítích, prezentace v tištěných médiích, informační letáky a publikace a především příprava dosud chybějících radničních novin.
  • Oblast otevřené radnice – nastavení procesů maximální otevřenosti ve sdílení a dostupnosti všech materiálů, s nimiž pracuje úřad naší městské části (programy jednání, zápisy, podklady, smlouvy, výběrová, záznamy z jednání, výsledky hlasování, rozklikávací rozpočet, úplný přehled faktur atd. atd.
  • Oblast Smart Cities – postupná plná elektronizace kontaktu občanů s úřadem a sdílení dat v rámci samotného úřadu.

Závěrem Jirkovo osobní poděkování:

Rád bych touto cestou poděkoval všem kolegům z koalice, ale i z řad opozice nejen za 100% účast, ale především za věcné a skutečně konstruktivní jednání.“